Impressum und Datenschutz
Community

Guideline (English)

  ÚVOD

  PRUREZOVÁ TÉMATA

 1. Politika EU s ohledem na migrující osoby a etnické minority
 2. Prístup k financním zdrojum na úrovni EU
 3. KOUC – SCHOPNOSTI, KOMPETENCE, KVALIFIKACE

 4. Proc príslušník etnické menšiny, který chce zacít s podnikáním, potrebuje speciální poradenství? Kontrolní seznam pro kouce
 5. Individuální postoj kouce s ohledem na predsudky / prijetí skupin etnických menšin
 6. Rešení kulturních rozdílu, otázek ohledne pohlaví a „dalších“ otázek (bydlení, vzdelání)
 7. Prekonání jazykových bariér
 8. Podnikatelský zámer - bod 1: prezentace projektu a pruzkum trhu
 9. Podnikatelský zámer - bod 2: financní a právní zajištení
 10. Podnikatelský zámer - bod 3: zbývající cást projektu
 11. Marketing, analýza trhu
 12. Podpora stávajícího podnikatelského projektu
 13. PRÍSLUŠNÍK ETNICKÉ MENŠINY ZACÍNAJÍCÍ S PODNIKÁNÍM – SCHOPNOSTI, KOMPETENCE, KVALIFIKACE

 14. Proc príslušník etnické menšiny, který chce zacít s podnikáním, potrebuje speciální poradenství? Kontrolní seznam pro zacínající podnikatele
 15. Prijetí podnikání etnické menšiny: obnova a regenerace místní komunity (správa místní komunity)
 16. Vzdelání/ školení: rešení omezených podnikatelských, manažerských a marketingových dovedností
 17. Komunikace
 18. (Ne)-uznávání kvalifikace
 19. Financování: dostupnost kapitálu
 20. Diskriminace a rasismus
 21. Zabránení prebytku urcité oblasti podnikání, které nevyžaduje vyšší kvalifikaci

 

 

© ibp 2010   Webdesign: Dr. Thomas Penka